วัฒนธรรม

ข้อความประจำวันและสร้างแรงบันดาลใจที่ทำในสีน้ำ

ชุดของสีน้ำเครื่องเขียนขั้นพื้นฐานและจิตใจที่ยอดเยี่ยมของเธอคือสิ่งที่นักออกแบบกราฟิคมิถุนายน Digann จำเป็นต้องสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามและเป็นแรงบันดาลใจ

โครงการของ Digann ประกอบด้วยการเผยแพร่การนัดหมายรายวันภายในบัญชี Instagram ของเขาด้วยแรงจูงใจรูปร่างและสีของธรรมชาติเพื่อเพิ่มความสว่างให้วันของทุกคนที่ติดตาม

ดูชิ้นส่วนที่เหลือที่นี่

วีดีโอ: 50 คำคมสรางแรงบนดาลใจในการใชชวต (กุมภาพันธ์ 2020).